top of page

Développement Energies Marines

ENERGJIA DETARE

Kostoja e një turbine baticore Orbitale 2 MW është 2 milionë euro, ose 4.5 deri në 11 herë më e lirë se energjia bërthamore. Një EPR 1650 MW kushton midis 7.5 dhe 20 miliardë, pa llogaritur shfrytëzimin e burimeve, mirëmbajtjen dhe  çmontimin  (20 miliardë euro dhe 30 vjet për a  për shembull në Gjermani).

Një turbinë baticore është bërë kryesisht prej çeliku dhe bakri  të cilat janë të riciklueshme dhe mirëmbajtja është e barabartë me atë të një varke.

Nëse marrim parasysh parashikueshmërinë dhe pashtershmërinë e rrymave dhe baticave, 1000 tonë beton dhe çelik të themeleve të një turbine me erë të shmangura, kjo e bën këtë teknologji mbi të gjitha të njohur.

PayPal ButtonPayPal Button
SUISO_FRONTIER_left_rear_view_at_Kawasaki_Heavy_Industries_Kobe_Shipyard_October_18,_2020_

Le "Suisso Frontier" : Premier tanker à hydrogène

bottom of page