top of page

TEKSTIL

Shumica e fibrave tona tekstile janë sintetike (nga nafta).

Pambuku, leshi, kërpi dhe liri janë burimet kryesore natyrore  përdoret në prodhimin e pëlhurave dhe veshjeve .  

Pambuku gradualisht zëvendësoi kërpin.

Rritja e pambukut kërkon sasi të mëdha uji, insekticide dhe pesticide jo organike.

Kultivimi i kërpit është shumë më pak ndotës dhe konsumon ujë, fosilizon CO2, strukturon tokën, pompon nitratet dhe metalet e rënda, është një rezervuar i biodiversitetit dhe përdorimet e bashkëprodukteve të tij janë të shumta:

Fara e kërpit:

- ushqim

-pikturë

-kozmetike

-karburant

Fibra:  

-dyqan shkrimi

- kordon dhe spango

- leshi izolues

-materiale të përbëra

-Tekstil

Chènevotte:

-Materiale Ndertimi

-hortikulturës

-pjellë  

Cocorico France është prodhuesi kryesor aktual në botë i kërpit...

bottom of page