top of page

AMONIAK

ammoniac.jpg

Amoniaku mund të përdoret për të përdorur hidrogjenin e prodhuar nga energjia e rrymave detare duke e kombinuar atë me distilimin e ajrit.

Karburanti i prodhuar në këtë mënyrë mund të përdoret në sektorin me energji intensive të marinës tregtare, për shembull.

Hidrogjeni i prodhuar nga hidroliza e ujit.

 

Gjenerator i azotit nga ajri.

 

53c6077e4ca39505447e592d6cbe8faa_medium.

AMONIAK

     NH3

3 atome hidrogjeni dhe një azot.

"Amoniaku: një lëndë djegëse e zgjedhur për marinën tregtare."

Revista Mjedisore.

bottom of page