top of page

TERMISKA KRAFTVERK

Termiska eller elektriska kraftverk använder kol, gas eller eldningsolja för att producera el .

Deras CO2-utsläpp kan fångas upp och återvinnas eller lagras.

Centrale_Thermique_de_Bouchain-_principe_de_fonctionnement.JPG
co2-recovery-process.jpg

Avskiljning och lagring av CO2: en märklig situation.

Claude Mandil

Tidigare verkställande direktör för International Energy Agency (2003-2007)

bottom of page