top of page

EKONOMI

RESURSER:

Våra naturresurser är begränsade.

Deras innehav måste vara  motiverad och vederbörlig ersättning.

Deras export måste främja utvecklingen av tillväxtländerna.

Kampen mot deras avfall måste vara  våldsam.

Inkurans _  programmerad måste vara  förbjudna och motarbetade.

!?! Behöver skapa en polis oberoende av stater och multinationella företag!?!

GLOBAL UPPVÄRMNING:

Den globala uppvärmningen påtvingar oss en brådskande övergång.

Allt måste vara  implementerat _  att begränsa användningen av fossila bränslen och främja förnybar energi.

Europas plan begränsar denna övergång till en kostnadsberättelse. Det är otillåtet att favorisera olja, kol eller gas för enkla historier om lönsamhet eller tillväxt.

Marina energier eller andra energier  förnybara energikällor kräver en betydande, lönsam och ansvarsfull investering.

Konsumtionen av lokala produkter minskar vårt koldioxidavtryck, förbättrar vår suveränitet och måste  vara  privilegierad.

ANSTÄLLNING, arbetskraft/kapitalsaldo:

Bättre betalt arbete stödjer tillväxt och främjar mänsklig utveckling.

Skatteflykt är varken rättvist eller etiskt, det accentuerar ojämlikheter och måste  utrotas.

En gräns för kapitalismen måste finnas  visat sig upprätthålla global stabilitet (beskattning av finansiella utbyten, begränsning av vinster till en anständig kurs).

bottom of page