top of page

POLITIK

Nyliberalismen och dess frihandelsavtal ger makt åt storföretagen. Multinationella företag stämmer stater  vill förbjuda vissa produkter för deras folks bästa.

Ex: Uruguay, Australien och Norge attackerade av Philip Morris, vilket ledde till nedgången av densamma  lagar i Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland

Privata företag  klara av  större finansiella tillgångar än länder som Frankrike.

Ex: Blackrock,  amerikansk investeringsfond  har hand om  10 000 miljarder dollar genom sina aktieinnehav i företag.

bottom of page