top of page

MISCANTHUS

Odlingen av denna växt till följd av en korsning sker snarare på jordar  rik och fuktig, kräver få insatser och främjar biologisk mångfald.

Miscanthus skördas efter den andra vintern, på våren, när luftfuktigheten sänks för att göra användningen omedelbar.

Den kan nå 4 meter på ett år och skörden varar i 15 till 20 år. 

Dess imponerande biomassaproduktivitet 

ger den mycket god verkningsgrad för användning i förnybar kollektiv uppvärmning.

Dess höga absorptionsförmåga möjliggör användning av hög kvalitet som strö eller kompost.

bottom of page