top of page

METAN

main-qimg-44cb4328c5e38c264302ffe66cf6ff

Genom att lägga till en kolatom till väte får vi metan CH4.

Kolet som finns i koldioxiden som vi kan återvinna vid deras utsläppsställen: termiska kraftverk, cementfabriker och stålverk kan kombineras med det väte som produceras av tidvattenturbinerna genom elektrolys av vattnet.

Denna operation underlättar transporten av förnybar energi samtidigt som den minskar koldioxidutsläppen i energiintensiva sektorer.

Avskiljning och lagring av CO2: en märklig situation.

Claude Mandil

Tidigare verkställande direktör för International Energy Agency (2003-2007)

bottom of page