top of page

ТЕРМОЕЛ

Топлоелектрическите централи използват въглища, газ или мазут за производство на електроенергия .

Техните емисии на CO2 могат да бъдат уловени и възстановени или съхранявани.

Centrale_Thermique_de_Bouchain-_principe_de_fonctionnement.JPG
co2-recovery-process.jpg

Улавяне и съхранение на CO2: странна ситуация.

Клод Мандил

Бивш изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика (2003-2007 г.)

bottom of page