top of page

МИСКАНТУС

Култивирането на това растение в резултат на кръстосване се извършва по -скоро върху почви  богата и влажна, изисква малко вложения и насърчава биоразнообразието.

Мискантус се бере след втората зима, през пролетта, след като влажността се намали, за да се използва незабавно.

Може да достигне 4 метра за една година, а реколтата му трае 15 до 20 години. 

Неговата впечатляваща производителност на биомаса 

дава много добра ефективност за използване в колективно отопление от възобновяеми източници.

Високата му абсорбираща способност позволява висококачествено използване като постелка или мулч.

bottom of page