top of page

ТЕКСТИЛ

Повечето от нашите текстилни влакна са синтетични (от петрол).

Памук, вълна, коноп и лен са основните природни източници  използвани в производството на тъкани и облекло .  

Памукът постепенно измести конопа.

Отглеждането на памук изисква огромни количества вода, инсектициди и неорганични пестициди.

Отглеждането на коноп е много по-малко замърсяващо и поглъщащо вода, фосилизира CO2, структурира почвата, изпомпва нитрати и тежки метали, е резервоар на биоразнообразието и употребите на неговите съпътстващи продукти са многобройни:

Конопено семе:

-храна

- рисуване

-козметични

-гориво

фибри:  

-канцеларски магазин

- въже и канап

- изолационни вата

-композитни материали

- текстил

Chenevotte:

-строителни материали

- градинарство

- постеля  

Cocorico France в момента е водещ световен производител на коноп...

bottom of page