top of page

МЕТАН

main-qimg-44cb4328c5e38c264302ffe66cf6ff

Чрез добавяне на въглероден атом към водорода получаваме метан СН4.

Въглеродът, съдържащ се в CO2, който можем да възстановим на местата им на емисии: топлоелектрически централи, циментови фабрики и стоманодобивни заводи, може да се комбинира с водорода, произведен от приливните турбини чрез електролиза на водата.

Тази операция улеснява транспорта на възобновяема енергия, като същевременно декарбонизира енергоемките сектори.

Улавяне и съхранение на CO2: странна ситуация.

Клод Мандил

Бивш изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика (2003-2007 г.)

bottom of page