top of page

Développement Energies Marines

MARIN ENERGI

Kostnaden för en 2MW orbital tidvattenturbin är 2 miljoner euro, eller 4,5 till 11 gånger billigare än kärnkraft. En EPR på 1650 MW kostar mellan 7,5 och 20 miljarder, exklusive exploatering av resurser, underhåll och  demontering  (20 miljarder euro och 30 år för en  till exempel i Tyskland).

En tidvattenturbin är huvudsakligen gjord av stål och koppar  som är återvinningsbara och underhållet motsvarar det för en båt.

Om vi tar hänsyn till förutsägbarheten och outtömligheten av strömmar och tidvatten, de 1000 ton betong och stål som undviks i fundamenten till ett vindturbin, gör detta denna teknik framför allt känd.

PayPal ButtonPayPal Button
SUISO_FRONTIER_left_rear_view_at_Kawasaki_Heavy_Industries_Kobe_Shipyard_October_18,_2020_

Le "Suisso Frontier" : Premier tanker à hydrogène

bottom of page