top of page

AMMONIAK

ammoniac.jpg

Ammoniak skulle kunna användas för att använda det väte som produceras av energin från havsströmmar genom att kombinera det med destillation av luft.

Det sålunda producerade bränslet skulle kunna användas i exempelvis handelsflottans energiintensiva sektor.

Väte som produceras genom hydrolys av vatten.

 

Kvävegenerator från luft.

 

53c6077e4ca39505447e592d6cbe8faa_medium.

AMMONIAK

     NH3

3 väteatomer och en kväveatom.

"Ammoniak: ett valfritt bränsle för handelsflottan."

Miljötidningen.

bottom of page