top of page

АМОНЯК

ammoniac.jpg

Амонякът може да се използва за използване на водорода, произведен от енергията на морските течения, като се комбинира с дестилацията на въздуха.

Така произведеното гориво би могло да се използва например в енергоемкия сектор на търговския флот.

Водород, получен чрез хидролиза на вода.

 

Генератор на азот от въздух.

 

53c6077e4ca39505447e592d6cbe8faa_medium.

АМОНЯК

     NH3

3 атома водород и един азот.

"Амоняк: гориво по избор за търговския флот."

The Environmental Journal.

bottom of page