top of page

MAJANDUS

RESSURSID:

Meie loodusvarad on piiratud.

Nende valdused peavad olema  põhjendatud ja korralikult tasustatud.

Nende eksport peab soodustama tärkava turumajandusega riikide arengut.

Võitlus nende raiskamise vastu peab olema  äge.

vananemine _  programmeeritud peab olema  keelatud ja vastu.

!?! Vaja on luua riikidest ja rahvusvahelistest ettevõtetest sõltumatu politsei!?!

GLOBAALNE SOOJENEMINE:

Globaalne soojenemine sunnib meile kiiret üleminekut.

Kõik peab olema  rakendatud _  piirata fossiilkütuste kasutamist ja edendada taastuvenergiat.

Euroopa plaan piirab selle ülemineku kuludega. Nafta, kivisütt või gaasi eelistamine lihtsate kasumlikkuse või kasvu lugude jaoks on lubamatu.

Mereenergiad või muud energiad  taastuvad energiaallikad nõuavad märkimisväärset, tulusat ja vastutustundlikku investeeringut.

Kohalike toodete tarbimine vähendab meie süsiniku jalajälge, suurendab meie suveräänsust ja vajadust  olla  privilegeeritud.

TÖÖHÕIVE, tööjõu/kapitali tasakaal:

Paremini tasustatud töö toetab majanduskasvu ja soodustab inimkonna arengut.

Maksudest kõrvalehoidumine ei ole õiglane ega eetiline, see rõhutab ebavõrdsust ja peab olema  välja juuritud.

Kapitalismil peab olema piir  leidis, et see säilitab globaalse stabiilsuse (finantsbörside maksustamine, kasumi piiramine korraliku määraga).

bottom of page