top of page

METAN

main-qimg-44cb4328c5e38c264302ffe66cf6ff

Dodavanjem atoma ugljika vodiku dobijamo metan CH4.

Ugljik sadržan u CO2 koji možemo oporaviti na mjestima njihovih emisija: termoelektranama, tvornicama cementa i čeličanama može se kombinirati s vodonikom koji proizvode plimne turbine elektrolizom vode.

Ova operacija olakšava transport obnovljive energije uz dekarbonizaciju energetski intenzivnih sektora.

Hvatanje i skladištenje CO2: čudna situacija.

Claude Mandil

Bivši izvršni direktor Međunarodne energetske agencije (2003-2007)

bottom of page