top of page

ECONOMIE

RESURSE:

Resursele noastre naturale sunt limitate.

Deținerile lor trebuie să fie  motivat și remunerat corespunzător.

Exporturile lor trebuie să promoveze dezvoltarea țărilor emergente.

Lupta împotriva risipei lor trebuie să fie  feroce.

învechire _  programat trebuie să fie  interzisă și opusă.

!?! Trebuie să creăm o poliție independentă de state și multinaționale!?!

ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ:

Încălzirea globală ne impune o tranziție urgentă.

Totul trebuie să fie  implementat _  să limiteze utilizarea combustibililor fosili și să promoveze energiile regenerabile.

Planul Europei limitează această tranziție la o poveste de cost. Este inadmisibil să se favorizeze petrolul, cărbunele sau gazul pentru simple povești de profitabilitate sau creștere.

Energii marine sau alte energii  sursele regenerabile , necesită o investiție substanțială, profitabilă și responsabilă.

Consumul de produse locale ne reduce amprenta de carbon, ne îmbunătățește suveranitatea și mustul  fi  privilegiat.

ANGAJARE, Echilibrul muncii/capital:

Munca mai bine plătită susține creșterea și promovează dezvoltarea umană.

Evaziunea fiscală nu este nici corectă, nici etică, accentuează inegalitățile și trebuie să fie  eradicat.

O limită a capitalismului trebuie să fie  constatat că menține stabilitatea globală (impozitarea schimburilor financiare, limitarea profiturilor la o rată decentă).

bottom of page