top of page

AMONIJAK

ammoniac.jpg

Amonijak bi se mogao koristiti za korištenje vodika proizvedenog energijom morskih struja kombinirajući ga s destilacijom zraka.

Tako proizvedeno gorivo moglo bi se koristiti u energetski intenzivnom sektoru trgovačke mornarice, na primjer.

Vodik proizveden hidrolizom vode.

 

Generator dušika iz zraka.

 

53c6077e4ca39505447e592d6cbe8faa_medium.

AMONIJAK

     NH3

3 atoma vodika i jedan atoma dušika.

"Amonijak: gorivo po izboru za trgovačku mornaricu."

The Environmental Journal.

bottom of page