top of page

Bërthamore

Pavarësisht emetimeve të tyre të ulëta direkte të CO2, termocentralet bërthamore kanë një ndikim në mjedis (ndërtimi, shfrytëzimi i burimeve, humbjet, rrjedhjet e mundshme, trajtimi dhe çmontimi i mbetjeve), një kosto dhe përbëjnë një problem menaxhimi dhe sigurie globale. 

278462548_5175946732453300_3600299040493208268_n.jpg
bottom of page