top of page

TUUMALA

Vaatamata madalatele otsestele CO2 heitkogustele avaldavad tuumaelektrijaamad mõju keskkonnale (ehitamine, ressursside kasutamine, kaod, võimalikud lekked, jäätmete käitlemine ja demonteerimine), kulukad ning kujutavad endast juhtimis- ja ülemaailmset julgeolekuprobleemi. 

278462548_5175946732453300_3600299040493208268_n.jpg
bottom of page