top of page

VÄTE

De  tidvattenturbiner, floder och floder är lätta att ansluta till befintliga elnät.

Den producerade elen  kanske _  förvandlas till att vara  lagra och transportera.

Hydrolys använder en elektrisk ström för att separera väte- och syreatomerna som utgör vattnet.   

Väte _  produkten används för att driva bränsleceller.

water-electrolysis.jpg
OIPFFTOXE8F.jpg
bottom of page