top of page

HIDROGJENI

  turbinat e baticës, lumenjtë dhe lumenjtë janë lehtësisht të lidhur me rrjetet elektrike ekzistuese.

Energjia elektrike e prodhuar  ndoshta _  transformuar për të qenë  dyqan dhe transport.

Hidroliza përdor një rrymë elektrike për të ndarë atomet e hidrogjenit dhe oksigjenit që përbëjnë ujin.   

Hidrogjen _  produkti përdoret për të fuqizuar qelizat e karburantit.

water-electrolysis.jpg
OIPFFTOXE8F.jpg
bottom of page