top of page

VODIK

The  plimne turbine, rijeke i rijeke lako se povezuju na postojeće električne mreže.

Proizvedena električna energija  možda _  transformisati u biti  skladište i transport.

Hidroliza koristi električnu struju za razdvajanje atoma vodika i kisika koji čine vodu.   

Vodik _  proizvod se koristi za napajanje gorivnih ćelija.

water-electrolysis.jpg
OIPFFTOXE8F.jpg
bottom of page