top of page

ВОДОРОД

В  приливните турбини, реките и реките са лесно свързани към съществуващите електрически мрежи.

Произведеното електричество  може би _  трансформира се да бъде  складиране и транспортиране.

Хидролизата използва електрически ток за разделяне на водородните и кислородните атоми, които съставляват водата.   

водород _  продуктът се използва за захранване на горивни клетки.

water-electrolysis.jpg
OIPFFTOXE8F.jpg
bottom of page