top of page

Développement Filière Chanvre

HAMPA

Produktion för 1 hektar:

Ett ton fibrer för konstruktion, textilier, plast, termoformning.

3 ton chènevotte för kompost eller till byggnaden.

Mellan 600 kilo och ett ton frön som ger 2/3 högkvalitativt protein och 1/3 olja.

Under de olika processerna kommer vi också att återvinna närmare 300 kilo ana (damm) som kan blandas med PET utan att kvaliteten försämras.

I detta skede, motsvarande utnyttjandet av eurokompatibla hampsorter (mindre än 0,2 % THC), ger få ettåriga växter lika mycket råmaterial i en enda skörd.

Flytande gödsel och biogas kommer inte att betala direkt utan sparar gödsel och energi.

Fibern är värd €400 till €600 per ton.

The chènevotte 100€  ton.

De 600 kilona proteinerna är värda runt 120 euro.

Dammet kan fortfarande ge tillbaka 60 €.

De 300 literna oljan skulle säljas för 60 euro till grossistpriset för matolja och 180 euro till priset för inhemskt bränsle.

Värdet per hektar är mellan 790 och 1110 €, förutsatt att maskinerna är tillgängliga och exklusive värdeminskning.

bottom of page