top of page

Hampa har använts sedan tidernas gryning för kläder, papper, rep och segel och har gradvis ersatts av syntetiska material som härrör från petroleum.

Antalet användningsområden förblir varierat och ökar:

- byggnadsmaterial (tegel, isolering)

-kläder och skor

-strängar, rep

- papper, sedlar, cigarettpapper

- sängkläder och kompost

-strukturer och delar av bilar/plan

-bränslen

-mat (olja, frö, mjöl)

-målningar, fernissor

- kosmetika

Dess odling använder lite vatten, kräver inga bekämpningsmedel och lite insatser, strukturerar jorden och fossiliserar lika mycket CO2 som träd.

1462552660_Chenevotte_1_HA_Segalen.jpg
1462551682_chenevis_chanvre2.jpg
1462553359_fibres_de_chanvre2.jpg
algae_edited.jpg

Mikroskopiska alger har konsumerats i tusentals år runt om i världen.

Används som mat av vissa befolkningar i Afrika, Mexiko eller Japan, de fungerar också som ett kosttillskott för att bekämpa undernäring eller för vattenbruk.

I den naturliga miljön producerar de genom fotosyntes hälften av syret i luften och odlas, i raceways eller fotobioreaktorer, de används som livsmedel eller används vid tillverkning av kosmetika, biobränslen eller bioplaster.

PhotobioréacteurTube_edited.jpg
GreenBat_edited.jpg
Facade verte_edited.jpg
GreenAlgaeSerre.jpg
SM_BS32ClaraCampoamorEuropaPoint100208_edited.jpg

Energin från havsströmmar, tidvatten och floder är outtömlig och kan användas för att vända elektriska turbiner.
Den sålunda producerade elektriciteten kan vara direkt till nätverken eller kopplas samman med olika processer för att underlätta lagring och transport av den ackumulerade energin och diversifiera användningen.

The-World’s-Most-Powerful-Tidal-Turbine-1000x600[1].jpg
Hydrolienne%20Bréhat.jpg
OIP7NG3WZF2.jpg
PlastiqueTortlz2_edited.jpg

Plast har tagit en viktig plats i vårt sätt att leva, det finns överallt: i våra kläder, fordon, hem, förpackningar ...

I Frankrike återvinns knappt 25 % av plastavfallet.

Apart förbränns och resten skickas i balar till andra länder i Asien eller Afrika där de ofta hamnar i floder, hav och hav.

Kastas tillbaka i naturen, bryts detta avfall långsamt ned till fina partiklar som kan hittas från havsbotten till de högsta topparna i våra berg genom fisken vi äter.

Utöver de andra föroreningar som vi får i oss (fina partiklar, jordbruksrester etc.) utgör de en verklig fara för vår hälsa såväl som för andra djurarter.

BottlePlastic.jpg
PlasticSructure.jpg
Copeauplastic.jpg

       PRESENTATION

Trots de enorma investeringar som krävs för deras prospektering och exploatering förblir fossila bränslen mer konkurrenskraftiga än andra lösningar som har glömts bort eller befinner sig på upptäcktsstadiet.

Nyliberalismen och dess behov av vinst påtvingar regeringar och industrimän sin investeringspolitik.

Vi kan inte avstå från att vänta på att framtida lösningar ska bli mer konkurrenskraftiga innan vi allokerar alla våra resurser till dem.

Det kan inte mänsklighetens framtid vara  leds av ambitionen att multiplicera finansiellt kapital.

Som alla vet påtvingar den mångsidiga och varierande användningen av fossila bränslen för vår utveckling en global uppvärmning som ingen vill ha eller kontrollerar .

Den massiva användningen av bekämpningsmedel i jordbruket såväl som av plast i vårt konsumtionssätt leder till att den biologiska mångfalden förstörs och skadar vår hälsa.   

GlobalAxe.net är en informationssajt som  presenterar möjliga lösningar för att påskynda omställningen till en hållbar värld.  

Dessa lösningar kräver politisk vilja, personligt engagemang eller, för vissa, stora investeringar, men är mänskligt rättvisa och etiska, lönsamma och lönsamma för de dyraste.

Deras utveckling skulle göra det möjligt att minska koldioxidutsläppen i energiintensiva sektorer (byggnad , textil, transport), att förbättra levnadsvillkoren för alla levande varelser och att hitta en global balans.

 

Fast beslutna att förbättra vår framtid söker vi investerare och samarbetspartners (organisationer, stater, regioner, avdelningar, kommuner, företag, människor...)

 

1 miljard x 1 euro= 1 miljard euro.

 

Välj din framtid och kontrollera den.

      PRESENTATION

Trots de enorma investeringar som krävs för deras prospektering och exploatering förblir fossila bränslen mer konkurrenskraftiga än andra lösningar som har glömts bort eller befinner sig på upptäcktsstadiet.

Nyliberalismen och dess behov av vinst påtvingar regeringar och industrimän sin investeringspolitik.

Vi kan inte avstå från att vänta på att framtida lösningar ska bli mer konkurrenskraftiga för att allokera alla våra resurser till dem.

Mänsklighetens framtid kan inte styras av ambitionen att multiplicera finanskapitalet.

Som alla vet påtvingar den mångfaldiga och varierande användningen av fossila bränslen för vår utveckling oss en global uppvärmning som ingen vill ha eller kontrollerar.

Den massiva användningen av bekämpningsmedel i jordbruket såväl som av plast i vårt sätt att konsumera leder till att den biologiska mångfalden förstörs och skadar vår hälsa.

GlobalAxe.net är en informationssida som presenterar de möjliga lösningarna som möjliggör en acceleration av övergången till en hållbar värld.

Dessa lösningar kräver politisk vilja, personligt engagemang eller för vissa stora investeringar men är mänskligt rättvisa och etiska, lönsamma och lönsamma för de dyraste.

Deras utveckling skulle göra det möjligt att minska koldioxidutsläppen i energiintensiva sektorer (konstruktion, textil, transport), förbättra levnadsvillkoren för alla levande varelser och hitta en global balans.

 

Fast beslutna att förbättra vår framtid söker vi investerare och samarbetspartners (organisationer, stater, regioner, avdelningar, kommuner, företag, människor ...)

 

1 biljon x 1 euro = 1 biljon euro.

 

Välj din framtid och bemästra den.

bottom of page