top of page

VAZDUH POD PRITISKOM

02-centrale-dair-comprim-1-638.jpg

Komprimirani zrak se može koristiti za skladištenje i transport viška energije.

 

Rezervoar od 300 litara ili 0,3 m3:

  • za Pa = 300 bara, Energija = 31.500 kJ = 8,75 kWh  

  • za Pa = 100 bara, Energija = 9,576 kJ = 2,7 kWh.

  • za Pa = 300 bara imamo 126 kg vazduha  

  • za Pa = 100 bara imamo 42 kg vazduha.

„Grad Pariz, jedinstven slučaj u svetu, do 1994. godine će imati urbanu mrežu staru više od jednog veka za distribuciju komprimovanog vazduha na 6 bara, proširenu na sve okruge i unutrašnja predgrađa (Compagnie Parisienne d'Air Tablet koji će postati  Urban Compressed Air Company  -  SUDAC ). Cilj kojem je težio Victor Popp, promoter ove mreže, bio je distribucija pokretačke snage dok  električne mreže  još nije postojao. Mali motori na zračni pogon u mnogim radionicama. Korišćen je i za rashlađivanje (opuštanjem) u prestoničkim kafetirima-limonadirima i rad bezbrojnih hidropneumatskih liftova u prelepim zgradama. Nezavisna mreža vođena centralnim satom upravljala je mehanizmom javnih i privatnih satova i tako ujedinila vrijeme u gradu.

bottom of page