top of page

ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ

02-centrale-dair-comprim-1-638.jpg

Сгъстен въздух може да се използва за съхраняване и транспортиране на излишната енергия.

 

300 литров резервоар или 0,3 m3:

  • за Pa = 300 бара, енергия = 31 500 kJ = 8,75 kWh  

  • за Pa = 100 бара, енергия = 9,576 kJ = 2,7 kWh.

  • за Pa = 300 бара имаме 126 кг въздух  

  • за Pa = 100 бара имаме 42 кг въздух.

„Град Париж, уникален случай в света, ще има до 1994 г. градска мрежа на повече от век за разпределение на сгъстен въздух при 6 бара, разширена до всички квартали и вътрешни предградия (Compagnie Parisienne d'Air Таблет, който ще се превърне в  Градска компания за сгъстен въздух  -  SUDAC ). Целта, преследвана от Виктор Поп, промоутърът на тази мрежа, беше разпределението на движещата сила, докато  електрически мрежи  все още не е съществувал. Малки двигатели с въздушно задвижване в много работилници. Използван е и за охлаждане (чрез релаксация) в столичните кафенета-лимонадьори и за работа на безброй хидропневматични асансьори в красивите сгради. Независима мрежа, управлявана от централен часовник, управляваше механизма на обществените и частните часовници, като по този начин обединява времето в града.

bottom of page